Učebný plán

všeobecný prehľad učebných osnov

Najrozšírenejšie učebné osnovy anglického jazyka na svete sú modelované podľa anglického národného učebného plánu a vyučujú sa na viac ako 2 900 školách po celom svete.

0 Medzinárodných škôl na svete
0 Medzinárodné školy vyučujúce anglický jazyk a miestny jazyk

Kings Schools International má špeciálne navrhnuté medzinárodné učebné osnovy založené na anglickom národnom kurikule. Učebné osnovy sa venujú internacionalizmu, rozvoju globálneho občana, poskytovaniu prostredia pre optimálne vzdelávanie a vyučovaniu v medzinárodnom prostredí, ktoré podporuje porozumenie, nezávislosť, vzájomnú závislosť a spoluprácu.

Rovnako ako iné medzinárodné školy, Kings Schools International vyučuje jazyk, matematiku, prírodné vedy, humanitné vedy, divadelné umenie, telesnú výchovu, informačné technológie a technológiu dizajnu. KSI verí, že by sa mala venovať rovnaká váha športu, tvorivému a divadelnému umeniu a akademickým znalostiam, aby študenti mali čo najširší výber vzdelávacích a odborných ciest zo školy, univerzity a zamestnania.

Pre expatriované rodiny učebné osnovy umožňujú určitú kontinuitu vo vzdelávaní, zatiaľ čo zosúladenie so slovenskými vzdelávacími požiadavkami znamená, že slovenskí študenti sa môžu plynule pohybovať zo štátnych škôl a to bez prerušenia ich vzdelávania. S možnosťou ukončenia vzdelania maturitnou skúškou.

en_GBEnglish (UK)