a great place for education (SK)

The Slider Revolution plugin is not activated

Zápis do prvého ročníka práve prebieha

skontaktujte sa s nami a radi Vám poskytneme dodatočné informácie a pomôžeme s vybavovaním zápisu

COVID-19 Update

Výučba v Kings Schools Internationál momentálne prebieha klasickou prezenčnou formou podľa pokynov, nariadení a usmernení Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ktoré vydalo v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Kings Schools International Bratislava je v zelenej fáze.

 

Prosíme všetkých rodičov a návštevníkov školy aby dodržovali pokyny riaditeľov, učiteľov a ostatného personálu pri vstupe a pohybe v priestoroch školy.

Ďakuejem KSI

“Sme presvedčení, že šport, umenie a akademická práca by mali mať rovnakú váhu, aby sa zabezpečilo, že študenti budú mať čo najširší výber možností výberu vzdelávania sa na univerzitách a následne v zamestnaní.”

Základná škola

Gymnázium

Externé štúdium

Školské novinky

“Cieľom výučby je vzbudiť zvedavosť študentov, ktorá motivuje a podnecuje ich k ďalšiemu učeniu...”

Peter Dančoformer Head of School

absolvenstov prijatých na univerzity

žiakov v triede maximálne

matematika

Testovanie 5

2019

slovenský jazyk

Testovanie 5

2019

Žiadosť o prijatie na Kings Kings International