Omneya Seif

Head of Secondary

Chemistry Teacher and Science Coordinator, Year 10 Form Tutor

Omneya Seif joins Kings from the English International School, Bratislava where she taught Science in the International Baccalaureate Middle Years Programme and Chemistry in the Diploma Programme. Before this, Omneya worked as a Project Management Analyst in Bratislava with responsibility for assisting in monitoring, controlling and communicating the project performance.

Omneya currently holds the position of Science Coordinator with responsibility for ensuring the delivery of the Edexcel IGCSE and A Level programmes.

Omneya Seif sa pripojila ku Kings z anglickej International School, Bratislava, kde vyučovala vedu v medzinárodnom programe Baccalaureate Middle Years a v chémii v diplomovom programe. Pred tým pracoval Omneya ako analytik projektového riadenia v Bratislave so zodpovednosťou pri monitorovaní, kontrole a komunikácii výkonnosti projektu.

Omneya v súčasnosti zastáva pozíciu vedeckého koordinátora zodpovedného za zabezpečenie poskytovania programov Edexcel IGCSE a A Level.

Click here to change this text

en_GBEnglish (UK)