Sebastián Tadeo Ochea Ruiz

Primary and Secondary Teacher
Modern Foreign Languages Coordinator, Spanish and Media Studies

Sebastián Tadeo Ochea Ruiz graduated from the Universidad Santa Maria. Caracas, Venezuela In 2009 where he earned a degree in Mass Media Communication. One year later, he arrived in Slovakia and started work at the University of Ss. Cyril and Methodius Trnava, Slovakia as a Mass Media Communication and Spanish teacher. In 2013, Mr Ochea moved to Bratislava to teach young learners of English before joining the English International School of Bratislava.

During his time at EISB, Mr Ochea’s responsibilities included planning and conducting activities to provide students from the Middle Years Programme with opportunities to observe, learn, question and investigate on a variety of topics regarding Spanish language. As Head of MYP Language Acquisition Mr Ochea coordinated planning, standards and procedures in Language Acquisition.

Mr Ochea joins Kings having recently completed his Postgraduate Certificate in Education from the University of Nottingham, United Kingdom.

Sebastián Tadeo Ochea Ruiz vyštudoval Universidad Santa Maria. Caracas, Venezuela V roku 2009 získal titul v masmediálnej komunikácii. O rok neskôr prišiel na Slovensko a začal pracovať na univerzite v Sv. Cyrila a Metoda Trnava, Slovensko ako masmédiá a španielsky učiteľ. V roku 2013 sa pán Ochea presťahoval do Bratislavy, aby pred príchodom do anglickej Medzinárodnej školy Bratislava učil mladých študentov angličtiny.

Počas svojho pôsobenia v EISB patrilo do zodpovednosti pána Ochea plánovanie a vedenie aktivít, ktoré umožnili študentom zo stredoškolského programu sledovať, učiť sa, pýtať sa a skúmať rôzne témy týkajúce sa španielskeho jazyka. Ako vedúci MYP jazykovej akvizície pán Ochea koordinoval plánovanie, štandardy a postupy pri jazykovej akvizícii.

Pán Ochea sa pripojil ku Kings, potom ako nedávno ukončil postgraduálne štúdium vo vzdelávaní na University of Nottingham vo Veľkej Británii.