Zápis prvákov UK2/SK1

do základnej školy pre ročník 2019/20

Zapíšte svoje dieťa do prvého ročníka základnej školy na rok 2019/20

 • Kedy?

  Utorok, 16. Apríl 2019

  Streda, 17. Apríl 2019

 • O koľkej?

  od 16:00 do 18:00, oba dni

 • Kde?

  Priestory školy

  Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava, Slovakia

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši 6. rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

Od plnenia povinnej školskej dochádzky nemožno nikoho oslobodiť.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole.

Čo musí urobiť zákonný zástupca pred prijatím žiaka do školy

Pred prijatím do základnej školy, ktorú zákonný zástupca vybral pre plnenie povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa, je povinný:

Škola má právo vyžiadať od zákonného zástupcu žiaka:

 • napísať žiadosť o prijatie

  môžete použiť aj online formulár na tomto odkaze.

   

 • poskytnúť škole zákonom uvedené osobné údaje dieťaťa aj zákonných zástupcov

  dieťaťa aj zákonných zástupcov

 • v prípade potreby poskytnúť škole:

  • písomné vyjadrenie/odporučenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  • súhlasné vyjadrenie/odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
 • rodný list dieťaťa k nahliadnutiu

   

   

 • platné občianke preukazy zákonných zástupcov

   aby bola overená správnosť osobných údajov uvedených zákonnými zástupcami.

sk_SKSlovenčina