Učebný plán - Primary

učebný plán pre Základnú školu (UK2-UK6/SK1-SK5)

Učebný plán – Základná škola

(UK2-UK6/SK1-SK5)

5 až 11 roční študenti

V priebehu rokov 2 až 6 realizujeme učebné osnovy Pearson iPrimary pre hlavné oblasti anglického jazyka, matematiky a prírodných vied v kombinácii s vlastnými učebnými osnovami kmeňových predmetov. Tento študijný program je založený na anglickom národnom učebném pláne, ale s medzinárodným prístupom – ten je prispôsobený rôznorodému zázemiu, kultúre a skúsenostiam našich študentov.

Vzdelávanie v základnej škole je štruktúrované podľa rôznych tém, ktoré spájajú predmety ako veda, história, geografia, umenie, hudba, PSHE a ďalšie témy v rámci spoločnej šesťtýždňovej témy. Tieto témy sú podporované samostatnými lekciami v kľúčových oblastiach, ako je angličtina, matematika a jazyky.

Primárne učebné osnovy poskytujú plynulý postup k nižšiemu stredoškolskému vzdelávaniu a pripravujú študentov na prežitie v neustále sa meniacom svetovom hospodárstve.

sk_SKSlovenčina