Michal Maturkanic

Primary Teacher

Primary and Secondary Slovak Teacher

Michal graduated from Comenius University, Bratislava – Faculty of Physical Education in Sports MSc, and Teaching Slovak Language and Literature MSc. Michal speaks English, French and Russian and particularly enjoys travelling and hiking in the countryside. Michal is a keen musician and plays lead guitar in his beloved blues band. Michal joins Kings from the English International School, Bratislava, where he taught Slovak Language as part of the IB Middle Years Programme.

Michal vyštudoval Univerzitu Komenského v Bratislave – Fakultu telesnej výchovy a športu MSc. Vyučoval slovenský jazyk a literatúru MSc. Michal hovorí po anglicky, francúzsky a rusky a obzvlášť sa teší cestovaniu a turistike v prírode. Michal je vášnivým hudobníkom a hrá na svoju gitaru vo svojej milovanej bluesovej kapele. Michal prichádza do Kings z English International School, Bratislava, kde vyučoval slovenský jazyk ako súčasť programu IB Middle Years Program.

sk_SKSlovenčina