Tamás Jávor

Secondary Teacher

Secondary Physics and Mathematics Teacher

Mr. Jávor graduated from Budapest University of Technology and Economics with an MSc in physics with a specialisation in Nuclear Technology. He then went on to qualify as a teacher with an MA in Physics. Mr. Jávor began his International teaching career as a Science and Mathematics Teacher at the English International School of Bratislava (IB Middle Years Programme). He continues to apply his considerable knowledge and understanding of these subjects at KSI as our IGCSE and A Level Mathematics and Physics teacher.

Pán Jávor vyštudoval Vysokú školu technickú a ekonomickú v Budapešti s titulom MSc vo fyzike so zameraním na jadrovú technológiu. On potom pokračoval kvalifikovať sa ako učiteľ s MA vo fyzike. Pán Jávor začal svoju medzinárodnú pedagogickú kariéru ako učiteľ prírodných vied a matematiky na anglickej Medzinárodnej škole Bratislavy (IB Middle Years Program). Svoje značné vedomosti a znalosti týchto predmetov naďalej aplikuje na KSI ako náš učiteľ IGCSE a učiteľ matematiky a fyziky na úrovni.

sk_SKSlovenčina