Staff at KSI (SK)

Kings Schools International sa zameriava na nábor a udržanie zamestnancov, ktorí jasne zdieľajú základné hodnoty školy. Tým sa snažíme zabezpečiť, aby sme mali zamestnancov, ktorí majú osobné kvality a atribúty, aby boli pozitívnym vzorom pre svojich študentov aj kolegov. Je preto prirodzené, aby rodičia očakávali od našich zamestnancov určité štandardy osobného a profesionálneho správania.

Kings Schools International očakáva, že všetci členovia personálu budú podporovať a reagovať pozitívne na vrodenú zvedavosť žiakov a podporovať ich v uznávaní ich individuálnych talentov, záujmov a schopností. Mali by pomôcť študentom vyjednávať riziko a vyhnúť sa negatívnemu kritizovaniu alebo trestaniu študentov za chyby. Mali by sa tiež snažiť byť spravodliví a nestranní vo všetkých vzťahoch so študentmi bez ohľadu na rasu, farbu, vieru, pohlavie alebo sexuálnu orientáciu, ekonomickú situáciu alebo sociálne charakteristiky. Všetci zamestnanci by mali v konečnom dôsledku modelovať, podporovať a preberať zodpovednosť za dôstojné a dômyselné správanie všetkých študentov bez toho, aby sa uchýlili k používaniu zjavných činností, okrem prípadov, keď je to nevyhnutné pre bezpečnosť a blaho študentov a / alebo učiteľov.

Vedenie školy

Učitelia

Zamestnanci

sk_SKSlovenčina