Náklady na štúdium

Ročné poplatky za navšetvu školy

Školné pre školský rok 2019/20 a 2020/21

 • 1. ročník (Year 2)9.500
  |pay by term: 1st - 3.800€ ‖ 2nd - 2.850€ ‖ 3rd - 2.850€|pay by month (10 months): 950€|
 • 2. ročník (Year 3)9.500
  |pay by term: 1st - 3.800€ ‖ 2nd - 2.850€ ‖ 3rd - 2.850€|pay by month (10 months): 950€|
 • 3. ročník (Year 4)9.500
  |pay by term: 1st - 3.800€ ‖ 2nd - 2.850€ ‖ 3rd - 2.850€|pay by month (10 months): 950€|
 • 4. ročník (Year 5)10.900
  |pay by term: 1st - 4.360€ ‖ 2nd - 3.270€ ‖ 3rd - 3.270€|pay by month (10 months): 1.090€|
 • 5. ročník (Year 6)10.900
  |pay by term: 1st - 4.360€ ‖ 2nd - 3.270€ ‖ 3rd - 3.270€|pay by month (10 months): 1.090€|
 • 6. ročník (Year 7)11.900
  |pay by term: 1st - 4.760€ ‖ 2nd - 3.570€ ‖ 3rd - 3.570€|pay by month (10 months): 1.190€|
 • 7. ročník (Year 8)11.900
  |pay by term: 1st - 4.760€ ‖ 2nd - 3.570€ ‖ 3rd - 3.570€|pay by month (10 months): 1.190€|
 • 8. ročník (Year 9)11.900
  |pay by term: 1st - 4.760€ ‖ 2nd - 3.570€ ‖ 3rd - 3.570€|pay by month (10 months): 1.190€|
 • 9. ročník (Year 10)12.500
  |pay by term: 1st - 5.000€ ‖ 2nd - 3.750€ ‖ 3rd - 3.750€|pay by month (10 months): 1.250€|
 • 1. ročník Gymnázium (Year 11)12.500
  |pay by term: 1st - 5.000€ ‖ 2nd - 3.750€ ‖ 3rd - 3.750€|pay by month (10 months): 1.250€|
 • 2. ročník Gymnázium (Year 12)13.500
  |pay by term: 1st - 5.400€ ‖ 2nd - 4.050€ ‖ 3rd - 4.050€|pay by month (10 months): 1.350€|
 • 3. ročník Gymnázium (Year 13)13.500
  |pay by term: 1st - 5.400€ ‖ 2nd - 4.050€ ‖ 3rd - 4.050€|pay by month (10 months): 1.350€|
 • 4. ročník Gymnázium (Year 14)13.500
  |pay by term: 1st - 5.400€ ‖ 2nd - 4.050€ ‖ 3rd - 4.050€|pay by month (10 months): 1.350€|

Registračný poplatok

Suma: 300 EUR

Registračný poplatok je splatný pri zápise a je nevratný. Toto je iba jednorazová platba.

Školné zahŕňa

 • Školské stravovanie a občerstvenie (od školského roku 2020/2021 vrátane)
 • Učebnice a učebné materiály
 • Odborné vyučovanie anglického jazyka
 • Podpora výučby
 • Poplatky za skúšky IGCSE (1. Ročník gymnázium) a A (3. ročník gymnázium) (základné predmety)
 • Školské výlety v okolí
 • Aktivity v školských kluboch (niektoré za poplatok)
 •  

Školné nezahŕňa

 • Školské stravovanie a občerstvenie (do školského roku 2019/2020, vrátane)
 • Niektoré voliteľné aktivity v školskom klube
 • Voliteľné pobytové alebo lyžiarske výlety sú spoplatňované

Zľavy

Skorá platba

 • Poskytujeme 5% zľavu na školné, ak sa celé školné zaplatí za nadchádzajúci akademický rok vopred do 30. júla.

Súrodenecká zľava

 • Uvedomujeme si vplyv, ktorý môžu mať náklady na súkromné ​​školstvo na rodiny s viacerými deťmi. V snahe pomôcť rodinám pri zvažovaní našej školy sme, pre rodiny s viacerými súrodencami, zriadili súrodeneckú zľavu.
  Sourozenecká zľava je nasledovná: 2. dieťa -10%; 3. dieťa -15%; 4. dieťa -20%.
  Registračný poplatok sa vzťahuje iba na prvé dieťa od súrodencov.
  Definícia súrodenca - Študent musí byť jedným z dvoch alebo viacerých detí navštevujúcich Kings Schools International Bratislava, ktoré majú jedného alebo oboch rodičov spoločného.
  Táto zľava nie je dostupná pre rodinných príslušníkov mimo súrodeneckého vzťahu.
  Staršie dieťa zaplatí plné školné. Zľava sa vzťahuje na mladších súrodencov v poradí ich zápisu.
  Pre súrodencov, ktorí sú zapísaný spoločne, sa vzťahuje zľava na mladšie dieťa. Toto bude stanovené v čase registrácie.
  Sourozenecká zľava sa vzťahuje iba na školné. Všetky ostatné poplatky sa vzťahujú na každé dieťa.
  Súrodenecká zľava nie je k dispozícii, ak školné platí váš zamestnávateľ alebo akákoľvek spoločnosť.
  Ak dôjde k zmene počtu súrodencov zapísaných v škole, prepočítava sa aj poskytnutá zľava.
en_GBEnglish (UK)