O nás

Vitajte v Novej škole

Kings Schools International je najnovšia medzinárodná škola otvorená v Bratislave. Škola bola oficiálne otvorená v septembri 2018 po získaní úplného slovenského a medzinárodného povolenia na výučbu študentov od 5 do 19 rokov.


Kings School International je živá škola, v ktorej sú deti a mladí ľudia rôzneho pôvodu nadšení a motivovaní dosiahnuť neočakávané. Naši žiaci a študenti sú v centre každého rozhodnutia, ktoré robíme, aby sme zaistili, že sú šťastní, sebavedomí a že príležitosti, ktoré sú im poskytované, zodpovedajú ich potrebám.

„Cieľom výučby je podnietiť u študentov zvedavosť, ktorá motivuje a posúva ich učenie ...“

Naša misia


Kings School Bratislava poskytuje inkluzívne medzinárodné spoločenstvo, ktoré podporuje celoživotné vzdelávanie, tvorivosť a globálne povedomie v starostlivom a podpornom prostredí.
Poskytujeme vzdelávacie skúsenosti založené na bohatých konceptoch ľudskej tvorivosti a inteligencie, ktoré rozvíjajú širokú rozmanitosť talentov, záujmov a schopností v školskej komunite. Našim poslaním je zabezpečiť, aby študenti dostali príležitosti na realizáciu svojich skrytých talentov a záujmov a vynikali ako tvoriví a motivovaní celoživotní študenti.

Naša filozofia


Kings Schools International Bratislava verí, že učenie je organický proces, ktorý sa vyvíja rôznymi rýchlosťami a rôznymi spôsobmi pre každého jednotlivého študenta. Cieľom výučby je podnietiť u študentov zvedavosť, ktorá motivuje a posúva ich učenie tým, že prihliada na akademické, tvorivé a fyzické aspekty v ich osobnom rozvoji. Týmto spôsobom sa mladým ľuďom poskytuje široká a bohatá vzdelávacia skúsenosť, v rámci ktorej môžu objavovať svoje skutočné talenty a potenciál.

History of KSI


Kings Schools International je najnovšia medzinárodná škola otvorená v Bratislave. Škola bola oficiálne otvorená v septembri 2018 po získaní úplného slovenského a medzinárodného povolenia na výučbu študentov od 5 do 19 rokov.

We mold students into thoughtful, disciplined, well-rounded adults by providing a multifaceted education that includes.

Žiadosť o prijatie na Kings Schools International

sk_SKSlovenčina