Učebný plán - Gymnázium (A Level)

Učebný plán pre Gymnázium (UK12-UK13/SK G2-SK G3) + maturita (SK G4)

Učebný plán – Gymnázium – maturita

International Advanced Levels (AS and A Levels)

(UK12-UK13/SK G2-SK G3) + (SK G4 – maturita)

16 to 18 year olds students

Úroveň A-level (pokročilá úroveň) je predmetová kvalifikácia udelená ako súčasť všeobecného osvedčenia o vzdelaní, ako aj kvalifikácia na ukončenie školskej dochádzky, ktorú ponúkajú rôzne vzdelávacie inštitúcie študentom, ktorí ukončili stredoškolské alebo preduniverzitné vzdelávanie. Získanie úrovne alebo ekvivalentnej kvalifikácie sa vo všeobecnosti vyžaduje pre vstup na univerzitu po celom svete, pričom mnohé univerzity poskytujú podmienené ponuky na základe dosiahnutých známok.

Kings Schools International je tiež oprávnená vystavovať slovenské Vysvedcenie a Vysvedcenie o Maturitnej skúške. Triedy udelené na Advanced Level sú tiež prevedené na známky na Vysvedcenie o Maturitnej Skúške.

International Advanced Levels

Edexcel International AS a Advanced Level kvalifikácie sú Pearson-regulované kvalifikácie navrhnuté s globálnym žiakom v mysli. Úrovne majú flexibilnú, modulárnu štruktúru, ale zachovávajú si prísne štandardy všetkých kvalifikácií Edexcel. Všetky predmety (okrem práva) ponúkajú skúšobné okruhy v januári a júni, čím poskytujú študentom viac možností pri prijímaní na miestne a medzinárodné univerzity. Študenti si môžu vybrať tri až päť predmetov na pokročilej úrovni s možnosťou ukončenia jedného alebo dvoch predmetov po prvom ročníku a prijatia platovej triedy Advanced Subsidiary Level (AS Level), ktorá predstavuje prvú zložku kvalifikácie na úrovni A.

Edexcel A Levels

Pre viacej informácii o Edexcel A Levels (v angličtine)

stlač tu

Úrovne AS a A – niekedy nazývané General Certificates of Education (GCE) alebo Advanced levels – sa študujú po IGCSE, ale študenti ich môžu absolvovať v každom veku. Zahŕňajú najmä štúdium teórie predmetu v kombinácii s niektorou investigatívnou prácou a sú študovaní na plný úväzok v priebehu dvoch rokov v škole. Niektoré úrovne A môžu byť študované online so školou, ktorá poskytuje dohľad a vedenie učiteľov.

sk_SKSlovenčina