Zápis do prvého ročníka práve prebieha

skontaktujte sa s nami a radi Vám poskytneme dodatočné informácie a pomôžeme s vybavovaním zápisu

COVID-19 Update (28. Marec)

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo usmernenie o obnovení vyučovania v školách a školských zariadeniach, ktoré obnovuje výučbu na školách a školských zariadeniach od 1. Júna 2020 pre ročníky 1.-5. základnej školy.

Kings Schools International Bratislava rozhodla, že výučba pre ročníky Y2 až Y4 bude obnovená prezenčnou formou od 1.júna 2020 a ročníky Y5 až Y14 budú naďalej  pokračovať v dištančnom vzedálaní.

 

Prezenčná forma vzdelávania pre ročníky Y2-Y4 bude vykonávaná podľa pokynov a usmernení ministerstva školstva SR a hlavného hygienika SR. O spôsobe a podmienkach budete priebežne informovaní. Ostatné ročníky budú pokračovať v diaľkovom online (domácom) vzdelávaní podľa súčasného rozvrhu.

“Sme presvedčení, že šport, umenie a akademická práca by mali mať rovnakú váhu, aby sa zabezpečilo, že študenti budú mať čo najširší výber možností výberu vzdelávania sa na univerzitách a následne v zamestnaní.”

Základná škola

Gymnázium

Externé štúdium

Školské novinky

“Cieľom výučby je vzbudiť zvedavosť študentov, ktorá motivuje a podnecuje ich k ďalšiemu učeniu...”

Peter Dančoformer Head of School

0%

absolvenstov prijatých na univerzity

0

žiakov v triede maximálne

0.0%

matematika

Testovanie 5

2019

0.0%

slovenský jazyk

Testovanie 5

2019

Žiadosť o prijatie na Kings Kings International